Aansprakelijkheid

Als u op het kinderdagverblijf vertoeft, ook in aanwezigheid van de leiding, ligt de verantwoordelijkheid voor uw kind bij u. Volgens de normen van onze verzekering zijn wij in bovengenoemde situatie niet tegen eventuele schade gedekt. Tevens wordt u erop gewezen, dat wij niet aansprakelijk kunnnen worden gesteld voor beschadigingen en/of verlies van sieraden en kleding.

Afhalen door anderen

Indien iemand anders dan de ouder/verzorger het kind komt afhalen, dient dit vooraf bij de leiding te worden gemeld.

Kleding

De kinderen spelen niet alleen binnen, maar ook buiten; bovendien willen ze fijn vrij spelen en niet gehinderd worden door mooie kleren die niet vuil mogen worden. Wij adviseren het kind praktisch te kleden en de kleding te merken met initialen. Dit voorkomt verwarring.

Luiers en lotiondoekjes

Wij gebruiken luiers van het merk Crush Baby en lotiondoekjes van het merk Neutral

Medicijnen

In overleg met de ouders kan de leiding een hoestdrankje, peniciline-kuur, paracetamol, oog-, oor- en neusdruppels geven. Met het geven van medicijnen wordt gestopt als dit voor het kind te belastend blijkt te zijn.

Overdrachtboekje

Voor kinderen tot 1,5 jaar kan er een overdrachtboekje bijgehouden worden in overleg met de ouders. Daarin worden de ontwikkeling van het kind en leuke en/of bijzondere gebeurtenissen beschreven.

Roken

Op het kinderdagverblijf en de naschoolse opvang geldt een rookverbod voor de ruimtes waar de kinderen vertoeven.

Speelgoed

Er is een zeer ruime en gevarieerde hoeveelheid speelgoed aanwezig. Verlies of schade aan meegebracht speelgoed wordt niet vergoed. Wij verzoeken u dan ook geen speelgoed naar het kinderdagverblijf mee te geven, met uitzondering van de vertrouwde slaap- en knuffeldingen.

Vakantiedagen

Het opnemen van vakantiedagen, buiten de door ’t Planzoentje vastgestelde vakantie of door de overheid erkende feest en gedenkdagen, zullen doorberekend worden.

Verjaardagen

De verjaardag van uw kind wordt uitvoerig gevierd op de dag het jarig is. De kinderen van de groep krijgen van te voren een uitnodiging van de jarige en er worden cadeautjes gegeven (max € 3,40). De groepsruimte wordt versierd en de jarige krijgt een echte feesthoed! Er wordt gezongen en de kaarsjes op de verjaardagstaart worden uitgeblazen.
Natuurlijk mag er worden getrakteerd. In verband met de leeftijd van de kinderen geen gevaarlijk soepgoed zoals lolly’s.
Ook de verjaardagen van de medewerkers worden gevierd. Dit staat vermeld op het mededelingenbord.

Voeding

Op het kinderdagverblijf worden voor zover mogelijk, biologische, natuurlijke voedingsproducten aangeboden.
– Rond 9.30 uur wordt er fruit of een cracker met smeerkaas, jam of groente/fruitspread gegeten, er wordt thee, water of sap gedronken.
– Rond 11.30 uur krijgen de kinderen een broodmaaltijd met biologische halfvolle melk.
– Rond 15.30 uur wordt er fruit of een cracker met smeerworst/smeerkaas gegeten, er wordt thee, water of sap gedronken.

Vriendjes en vriendinnetjes bij naschoolse opvang

Bij de naschoolse opvang is het mogelijk een vriendje of viendinnetje uit te nodigen. Dit dient één week van te voren aan de leiding te worden gemeld.

Ziek zijn

Als uw kind ziek is dient u ons daarvan z.s.m. (’s morgens) op de hoogte te stellen, liefst met vermelding van de aard van de ziekte, in verband met eventueel besmettingsgevaar.
Als uw kind ziek wordt als het bij ons is, wordt dat zo spoedig mogelijk aan de ouder(s)/verzorger(s) gemeld. Het is de bedoeling dat het kind dan wordt afgehaald.
Indien wij dat noodzakelijk achten wordt medische hulp ingeroepen of met het kind naar het ziekenhuis gegaan. In dat geval worden de ouder(s)/verzorger(s) zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Zindelijkheid

Als uw kind nog niet zindelijk is, hetgeen uiteraard geen ramp betekent, worden afspraken gemaakt over de werkwijze / de aanpak.

Zoetigheid / snoepen

Op het kinderdagverblijf wordt er weinig tot géén snoep gedeeld.
Met verjaardagen mag worden getrakteerd op snoep in combinatie met fruit, blokjes kaas of worst, doosjes rozijnen, en dergelijke.