Update Corona en tarieven 2021  Stichting Kinderopvang  ’t Planzoentje

Update Corona januari 2021

Zoals het ernaar uitziet blijft de kinderopvang zeker nog tot en met 7 februari dicht.

Zie hier de link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders.

Tarieven 2021 Kinderopvang en kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag (Belastingdienst)

De uurtarieven waarover de Belastingdienst de tegemoetkoming berekend:

  • Reguliere dagopvang:      € 8,46
  • Buitenschoolse opvang:  € 7,27

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen en de betaalde kinderopvang.

De uurtarieven ’t Planzoentje 2021:

De kosten van de kinderopvang willen wij zo laag mogelijk houden en vallen binnen de door de belastingdienst vastgestelde tarieven.

’t Planzoentje heeft voor 2021 de volgende uurtarieven vastgesteld:

  • Reguliere opvang:           € 8,30
  • Buitenschoolse opvang: € 7,25

Wij hanteren hier de laagst mogelijke uurtarieven zodat we kinderopvang betaalbaar houden en de eigen bijdrage minimaal is.

Het is van belang dat u de nieuwe uurtarieven doorgeeft aan de Belastingdienst, dit kan via www.aanslagen.nl.

Met vriendelijke groet,

’t Planzoentje team