Tarief  2019  Stichting Kinderopvang  ’t Planzoentje

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de nieuwe kwaliteitseisen in de kinderopvang, welke voortvloeien uit de Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang), definitief. In deze wet is opgenomen dat alle kinderopvangorganisaties moeten gaan voldoen aan een aantal nieuwe wettelijke kwaliteitseisen zoals:

– verdere verbetering van de kwaliteit kinderopvang;
– meer aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van het kind.

Voor verdere informatie kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl

Toeslagen en tarieven

De maximum uurtarieven 2019 waarover ouders/verzorger kinderopvangtoeslag ontvangen zijn:

– Reguliere dagopvang:      € 8,02 per uur;
– Buitenschoolse opvang:  € 6,89 per uur.

Ouders ontvangen per uur een maximale vergoeding van de belastingdienst in de vorm van kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen. De overheid baseert de hoogte van de maximale uurvergoeding aan de hand van de jaarlijkse indexering.

Tarieven ’t Planzoentje 2019:
Door groot te denken en klein te doen proberen wij de kosten voor ouders/verzorgers zo laag mogelijk te houden en hebben de navolgende tarieven vastgesteld:

– Reguliere dagopvang:    € 7,75 per uur;
– Buitenschoolse opvang: € 6,89 per uur.

Wij hanteren hier de laagst mogelijke uurtarieven zodat we kinderopvang betaalbaar houden en de eigen bijdrage minimaal is. Het is van belang dat u de nieuwe uurprijs door geeft aan de Belastingdienst, dat kan via www.toeslagen.nl.