Tarief  2018  Stichting Kinderopvang  ’t Planzoentje:

Door groot te denken en klein te doen proberen wij de kosten voor de ouders/verzorgers zo laag mogelijk te houden. Zo hanteren wij een uurtarief welke lager is dan door de overheid wordt geadviseerd.

De verhoging is nodig om in exploitatieve zin het hoofd te kunnen bieden aan de prijsstijgingen waar ’t Planzoentje mee te maken heeft en krijgt.

Het is van belang dat u, als ouder/verzorger, de nieuwe uurprijs doorgeeft aan de Belastingdienst, via www.toeslagen.nl.

Reguliere dagopvang 0-4 jaar :
Het uurtarief in 2018 is voor de reguliere dagopvang  € 7,15.

(De toeslag bedraagt vanaf 1 januari 2018 voor de reguliere dagopvang maximaal € 7,45 per uur.)

Bso; vso, nso en vakantieopvang/adv. 4-12 jaar: 
Het uurtarief in 2018 is voor de Bso € 6,85.

(De toeslag bedraagt vanaf 1 januari 2018 voor de Bso maximaal € 6,95 per uur.)

Door deze tarieven streven wij naar kwaliteitsopvang voor de laagste prijs.

Wij hanteren hier de laagst mogelijke uurtarieven zodat we kinderopvang betaalbaar houden en de eigen bijdrage minimaal is.

Ouders ontvangen per uur een maximale vergoeding van de belastingdienst in de vorm van kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen.

De overheid baseert de hoogte van de maximale uurvergoeding aan de hand van de jaarlijkse indexering.