Interview ’t Planzoentje: Ook de kinderopvang kampt met een groot personeelstekort

Ook in de kinderopvang is er sprake van een nijpend tekort aan personeel. Dit tekort begint steeds grotere gevolgen te krijgen voor ouders en de organisaties zelf. De Brancheorganisatie Kinderopvang ziet de huidige problemen en zegt dat die alleen nog maar verder zullen groeien. En dat kan leiden tot heftige maatregelen waarbij contracten kunnen worden opgezegd. Er is inmiddels een oproep aan het kabinet gedaan om met een actieplan te komen waarin onder meer wordt gekeken naar ‘vermindering van de regeldruk’.
Net als in 2022 zijn de tarieven 2023 gelijk aan de tegemoetkoming kinderopvangtoslag 2023.
Voor meer info: www.rijksoverheid.nl/vergoeding kinderopvang 2023. (nieuwsbericht per 13-12-2022)

Tarieven 2023 Kinderopvang en kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag (Belastingdienst)

De tegemoetkoming bedraagt (maximumprijs):

  • Dagelijks opvang/regulier:  € 9,06 per uur
  • Buitenschoolse opvang:      € 7,79 per uur

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen en de betaalde kinderopvang.

Tarieven ’t Planzoentje :

Voor het jaar 2023 hanteert ’t Planzoentje de navolgende tarieven:

  • Dagelijks opvang/regulier:  € 9,06 per uur
  • Buitenschoolse opvang:      € 7,79 per uur

In uw belang is het raadzaam dat u de uurtarieven etc. tijdig  doorgeeft aan de Belastingdienst, via Kinderopvangtoeslag (belastingdienst).

Met vriendelijke groet,

’t Planzoentje team