Interview ’t Planzoentje: Ook de kinderopvang kampt met een groot personeelstekort

Ook in de kinderopvang is er sprake van een nijpend tekort aan personeel. Dit tekort begint steeds grotere gevolgen te krijgen voor ouders en de organisaties zelf. De Brancheorganisatie Kinderopvang ziet de huidige problemen en zegt dat die alleen nog maar verder zullen groeien. En dat kan leiden tot heftige maatregelen waarbij contracten kunnen worden opgezegd. Er is inmiddels een oproep aan het kabinet gedaan om met een actieplan te komen waarin onder meer wordt gekeken naar ‘vermindering van de regeldruk’.
Met ingang van 2024 is er een tariefverhoging vanaf 1 januari . Ons primaire doel blijft het welzijn van uw kind, en we zijn vastbesloten om betaalbare kinderopvang te bieden.
Voor het jaar 2024 blijven de tarieven van ’t Planzoentje daarom gelijk aan de tegemoetkoming.
Hieronder vindt u de tarieven voor 2024:

Tarieven 2024 Kinderopvang en kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag (Belastingdienst)

De tegemoetkoming bedraagt (maximumprijs):

  • Dagelijks opvang/regulier:  € 10,25 per uur
  • Buitenschoolse opvang:      € 9,12 per uur

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen en de betaalde kinderopvang.

Tarieven ’t Planzoentje :

Voor het jaar 2024 hanteert ’t Planzoentje de navolgende tarieven:

  • Dagelijks opvang/regulier:  € 10,25 per uur
  • Buitenschoolse opvang:      € 9,12 per uur

We willen u er ook aan herinneren dat de hoogte van de kinderopvangtoeslag afhankelijk is van uw inkomen en de kosten van de kinderopvang.
Als u meer betaalt dan de maximumprijs, zijn de extra kosten voor uw rekening. Als u minder betaalt, ontvangt u een toeslag over het lagere tarief.

Om ervoor te zorgen dat uw toeslag correct wordt berekend, raden wij u aan tijdig de uurtarieven door te geven aan de Belastingdienst via website Kinderopvangtoeslag (belastingdienst).

Met vriendelijke groet,

’t Planzoentje team