Interview ’t Planzoentje: Ook de kinderopvang kampt met een groot personeelstekort

Ook in de kinderopvang is er sprake van een nijpend tekort aan personeel. Dit tekort begint steeds grotere gevolgen te krijgen voor ouders en de organisaties zelf. De Brancheorganisatie Kinderopvang ziet de huidige problemen en zegt dat die alleen nog maar verder zullen groeien. En dat kan leiden tot heftige maatregelen waarbij contracten kunnen worden opgezegd. Er is inmiddels een oproep aan het kabinet gedaan om met een actieplan te komen waarin onder meer wordt gekeken naar ‘vermindering van de regeldruk’.
 

Tarieven 2022 Kinderopvang en kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag (Belastingdienst)

De uurtarieven waarover de Belastingdienst de tegemoetkoming berekend:

  • Reguliere dagopvang:      € 8,50
  • Buitenschoolse opvang:  € 7,31

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen en de betaalde kinderopvang.

De uurtarieven ’t Planzoentje 2022:

De kosten van de kinderopvang willen wij zo laag mogelijk houden en vallen binnen de door de belastingdienst vastgestelde tarieven.

’t Planzoentje heeft voor 2022 de volgende uurtarieven vastgesteld:

  • Reguliere opvang:           € 8,50
  • Buitenschoolse opvang: € 7,30

Wij hanteren hier de laagst mogelijke uurtarieven zodat we kinderopvang betaalbaar houden en de eigen bijdrage minimaal is.

Het is van belang dat u de nieuwe uurtarieven doorgeeft aan de Belastingdienst, dit kan via www.aanslagen.nl.

Met vriendelijke groet,

’t Planzoentje team