Onderstaande tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2024.

Reguliere dagopvang

Baby´s: 0 tot 1,5 jaar € 10,25 / uur, inclusief het gebruik van luiers, exclusief voeding
Peuters: 1,5 tot 4 jaar € 10,25/ uur, inclusief eten, drinken en luiers
 • Bij afwezigheid door eigen toedoen, bijvoorbeeld een dagje thuis, worden de kosten doorberekend.
 • Bij afwezigheid door ziekte worden de eerste twee dagen doorberekend.
 • Indien verzuimd wordt een kind ziek te melden, worden de kosten tot de dag van ziekmelding doorberekend.
 • Er gelden minima van 10 uur per week en 5 uur per dagdeel.

Voorschoolse opvang

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag € 13,68 / ochtend, inclusief eten en drinken
Woensdag € 13,68 / ochtend, inclusief eten en drinken
 • Voor de voorschoolse opvang geldt een tarief van € 9,12 per uur.

 • Er gelden minima van 3 uur per week en 1,5 uur per dagdeel

 • Een ochtenddeel bestaat uit 1,5 uur, vanaf 7.00 tot 8.30

Naschoolse opvang

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag € 31,92 / middag, inclusief eten en drinken
Woensdag € 59,28 / middag, inclusief eten en drinken
 • Voor de naschoolse opvang geldt een tarief van € 9,12 per uur.
 • Voor alle doordeweekse dagen, m.u.v. de woensdag, duurt een middagdeel 3,5 uur vanaf 14.30 uur – 18.00 uur
 • Voor de woensdag duurt een middagdeel 6,5 uur  vanaf 11.30 uur – 18.00 uur

Vakantie opvang , adv/roostervrije dagen

 • Voor de vakantie-opvang , adv/roostervrije dagen geldt een tarief van € 9,12 per uur.
 • Vanaf 8.00 tot 18.00 uur , 10 uur per dag

Aanvullende bepalingen

 • Betalingen geschieden conform de betalingsvoorwaarden
 • Vermelde tarieven zijn exclusief kosten voor eventuele uitstapjes of bijzondere activiteiten
 • Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
 • Klik hier voor de Algemene voorwaarden.

Disclaimer

Ondanks het feit dat aan deze website grote zorg is besteed, kunnen aan de verstrekte gegevens geen rechten worden ontleend.